Wonen

U heeft plannen om te verbouwen of nieuw te bouwen. Dan werken wij niet voor u maar samen met u aan uw project. Op een manier die energie geeft en (ver)bouwen leuk maakt. Uw project: onze gezamenlijke uitdaging.

Wat is uw plan

U heeft plannen met uw woning. U gaat bijvoorbeeld uw woning uitbreiden, een andere functionele indeling realiseren, een verdieping erop plaatsen, wonen en werken combineren, een nieuw bijgebouw realiseren, mantelzorg verlenen of misschien wel nieuw bouwen. Wat uw plannen ook zijn: u wilt het goed doen. U investeert immers in uw persoonlijke leefomgeving. Bouwontwerp de Jong maakt uw plannen visueel en concreet.

In vier stappen van idee naar realisatie

Ideeën uitwisselen

Waar kunnen wij beter kennismaken dan op de plek waar het gaat gebeuren: bij u thuis. U vertelt over uw plannen en wij stellen vragen: wat wilt u zelf, wat vindt u mooi, hoe leeft u in uw huis, wie wonen hier, welke ‘functies’ vindt u belangrijk.
De uitdaging is om te achterhalen wat voor u echt belangrijk is en wat u wilt realiseren. Wij laten u anders kijken en zetten u aan het denken. U wordt bevestigd in uw eigen ideeën en/of u krijgt nieuwe inzichten. In elk geval bekijken wij uw woonuitdaging: samen en vanuit verschillende invalshoeken.

 

Uw plan in beeld

Met een duidelijk doel voor ogen gaan wij aan het werk: schetsen, ideeën toevoegen, combinaties maken, ontwerpen, details invullen, praktische oplossingen bedenken en functionaliteit toevoegen. Er ontstaat een mooie mix van uw wensen en ideeën en onze expertise en ervaring.
Het resultaat is uw plan in woord en beeld, uitgewerkt in een aantal varianten. Dan gaan wij sparren: wat spreekt aan, wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties en welke mooie combinaties zijn er mogelijk.  Stap voor stap werken wij naar uw ideale ontwerp en brengen dit visueel in beeld. 

Aan u de keuze

Het is helder: u heeft een aantal mogelijkheden waar u uit kunt kiezen. Samen bespreken wij de voor- en nadelen van elke keuze.  Wij vragen door en gaan terug naar uw belangrijkste wensen en eisen. Stap voor stap wordt het plan duidelijk en u gaat het al voor u zien. U krijgt het juiste gevoel en het fundament is gelegd: u kiest weloverwogen en bewust. 

Samengevat staan wij voor:

 • Echt in gesprek

 • Laagdrempelig

 • Samen iets creëren

 • Adviseren, prikkelen en verrassen

 • Vragen en doorvragen: snel tot de kern

 • Samen ontdekken: u kiest

 • Ontwerpen wat bouwtechnisch ook mogelijk is

 • Visualiseren van het ontwerp

 • Realistisch: direct helder wat wel/niet kan binnen het budget

 • Goede communicatie

 • Begeleiding van begin tot eind